Kurdish Folk "Yan Mirin Yan Dîyarbekîr" lyrics

Translation to: EN FR TR

We dibînim Dîyarbekir
Rabûn cotkar û karker
Min û te bi hev ra ban dikir
Yan mirin yan Dîyarbekir
Her bijî Dîyarbekir
Yan mirin yan Dîyarbekir

Dîyarbekir poz li banî
Çar dorê wî mêrg û kanî
Min û te bi hev ra soz danî
Yan mirin yan Dîyarbekir
Her bijî Dîyarbekir
Yan mirin yan Dîyarbekir

I see you Diyarbakır
Stand up workers and farmers
You and me, we were proclaiming together
Either Diyarbakır or death
Long live Diyarbakır
Either Diyarbakır or death

Diyarbakır, jewel of the mountains
All around are plains and springs
You and me, we promised ourselves
Either Diyarbakır or death
Long live Diyarbakır
Either Diyarbakır or death