Kurdish Folk "Yaran" lyrics

Ey yaran yaran, dos yaran beydê
Yanew nazaram, pê nîşan deydê

Rehetî cestey meynet barekem
Teskînî dilley (ballay), pir cexarekem

Er Azîz weytewr, lêm kerû sitem
Xelasîm niyen, emjar xatir cem

Ey yaran yaran, dos yaran key dîm
A wade to dat, xêr lê ray nedîm

Ey yaran yaran, dos yaran beydê
Yanew nazaram, pê nîşan deydê

Ne to kerdît xêr, ne minîş xêr hatê
Poki kewtinmê, heryo welatê

Ta key binîşo le say dîwaran
Zenjîr le gerden çun gunakaran

Ey yaran yaran, yawerînit bo
Qolekey pir bazin, şew serînit bo

Ey yaran yaran, dos yaran beydê
Yanew nazaram, pê nîşan deydê

Ya xêr adetit, pey tore kerden
Aşiq meyawnîne, şerarey merden

Hallyetim yawan, şerarey merden
Herez wemallim, maçî dill serden

Ey yaran yaran, dos yaran beydê
Yanew nazaram, pê nîşan deydê