Kurdish Folk "Sebahul Xeyr Xana Min" lyrics

Translation to: EN AR

Sebahul xeyr xana min, şehî şîrîn zebana min
Tuyî ruh û rewana min, bibit qurban te canê min

Te alellah çihzatî tu çih wî şîrîn sifatî tu
Ne wek qend û nebatî tu yeqîn ruh û heyatî tu

Heyat û reheta can im"sebahul xeyr ya xanim!"
Were bînahiya çavan bibînîm bejn û balayê

*****

Sebahul xeyrî mesta min, letîfa cam bi desta min
Xumar û meyperesta min, tuyî meqsûd û qesta min

Ji meqsûdan tuyî bes min bibin ber çerxê etles min
ji xeyrê te nevêt kes min bi reş toz in muqewwes min

Di benda zulfê çewkan im "sabahul xeyrî ya xanim!"
Were bî nahiya çavan bibînim bejn û balayê

*****

ji wê zulfê ji wê bendê reha bim lê ji peywêndê
Siyaçeşmê sipî zendê te sohtim şibhetê findê

Şubhê şem' û şemal im ez ji ber hubba te lal im ez
Da'if im wek hilal im ez sîfet goyîn di kal im ez

Ve bulbul ra bi evxan im "sebahul xeyrî ya xanim!"
Were bînahiya çavan biînim bejn û balayê

*****

Were pêşber Melayê xwe şehîd û mubtelayê xwe
Bi şefqet ke liqayê xwe Meya nemrit bi dayê xwe

Mesîhayê li bîmaran kesên gestî du reş maran
Şehîdên şir û mukaran kirî amancê nûbaran

Li dîdara te heyran im "sebahul xeyrî ya xanim!"
Were bînahiya çavan bibînim bejn û balayê

Good morning Xana Min(my Lady)

Good morning ya Xana Min(my Lady), who have the most beautiful tongue in the city
You are my soul,may God make my soul a spiritual redemption and sacrifice for you

Oh my God, what are these perfectly sweet qualities of you
You are sweeter than the sugar and sweets, you undoubtedly the reason of my living

You are my life and my spiritual comfort, Good Morning ya Xana Min(my Lady)
Come in front of me, to see your Gorgeous self and slim figure

*****

Good morning my drunk, u took my soul gently in your cup
Hey u wine addict, u r my ecstasy and you are my Desiree and my destination

You r what I want from all purposes, even if they took me to the end of the world
I do not love and I do not want someone else but u, with ur black curved eyebrows

with ur Little crooked nose, Good Morning Xana Min(my Lady)
Come in front of me, to see your Gorgeous self and slim figure

*****

From that face, from the ribbon on the head the spirit comes to me
with darkened eyes, white arms ..burn me like a candle

Im melting like a candle, u made me lose my ability to speak
Ive become weak and skinny like crescent, I moan and yearn for like that bird

I wake up and sing with Bulbuls "Good Morning Xana Min"(my Lady)
Come in front of me, to see your Gorgeous self and slim figure

*****
Show yourself in front of ur "Mela" , ur martyr, the one who is smitten by
Be merciful, and meet me quickly,so that the "Mela" dont die of the abandonment and the separation

You are like Jesus when healing my illness, for whom have been stung by two black snakes
Martyr of swords and suffering , who have become ruthless

I am perplexed to meet you ,Good morning Xana Min(my Lady)
Come in front of me, to see your Gorgeous self and slim figure.

bo awiiesome