Kurdish Folk "Dewo Dewo" lyrics

Dibe lê lê çiyay me bi hobe bi
Ava gundê me bi nobe bi
Mala me li çenga mala we bi
Duware orte bila tune bi

Dewo dewo bibe ez te dakim
Bejna fitoz peşte bakim
Van cahilan ji xewê rakim
Van hortikan ji xwê şakim

Dibe lê lê bin ê malan çam e
Min lê rakir sogi dergam e
Ar bi jine koti kevi
Ramisana xwe weki postik e toraqe xam e

Dewo dewo bibe ez te dakim
Bejna fitoz peşte bakim
Van cahilan ji xewê rakim
Van hortikan xwê şakim

Dibe lê lê bine malan kaş û kaşe
Baran dibari hewa xwaş e
Ar bi merê koti kewi
Bi şew bi ro cem jine rindikta ne xwaşe

Dewo dewo bibe ez te dakim
Bejna fitoz peşte bakim
Van cahilan xewê rakim
Van hortikan xwê şakim