Kurdish Folk "Esmer Eman Eman" lyrics

Translation to: FR KA

Esmer eman eman
Dîlber eman delalê yeman
Çi kulilka dora çeman
Xelk zewîcî ez û tu man

Esmer min dî sêlê tîne
Dîlber min dî sêlê tîne

Bişê û bisk şe dixîne
Îmanê ji kal û pîra distîne

Esmer eman delalê rindê
Vê bajarê tenê rindî

Tu bedewa nava gundî
Tu nazika nava gundî

Esmer eman eman
Dîlber eman delalê yeman
Çi kulilka dora çeman
Xelk zewîcî ez û tu man