Kurdish Folk "Eyşo" lyrics

Çi kanîka di hewşa me da
Eman eman eman Eyşom
Çi kanika di hewşa me da
Çi derdeki çi kuleki bê dermano

Qelend çil bû min heştê da
Eman eman eman Eyşo
Qelend çil bû min heştê da
Çi derdeki çi kuleki bê dermano

Min xwestibû bavê ne da
Eman eman eman Eyşo
Min xwestibû bavê ne da
Çi derdeki çi kuleki bê dermano

Gustîla min tilyê da bû
Eman eman eman Eyşo
Gustîla min tilyê da bû
Çi derdeki çi kuleki bê dermano