Kurdish Folk "Ax Babaya" lyrics

Çûme diyarê bêderan
Ketim nav cema rêçbêran
Him cot dikin, him av dikin
Bûa mîr û beg û Axan

Ox ox ox ox Axbaba ye
Wa çi eşq û çi sevda ye
Cila reşik xwe werdaye
Wa çi hale çi sevdaye
Dem dem dem dem...ox ox

Tu Tembûr î ez perde me
Tu Axa yî ez kole me
Li ber derîyê we sêvî me
Ne kenîme ne şa bûme
Ox ox ox ox Axbabaye....

Ew kaniya ji kevir e
Çel xayinan av lê bire
Wekê karê me karkiran
Xelas nabe, venamire
Ox ox ox ox Axbabaye...