Kurdish Folk "Ez Berf im" lyrics

Translation to: FR

Ez berf im berf im berf im
Lê lê nar lê lê nar
Ez berf im berf im berf im
Lê lê nar tu delal î

Ez berfa çiyakê reş im
Lê lê nar lê lê nar
Ez berfa çiyakê reş im
Lê lê nar tu delal î

Hemeyloka bi neqş im
Lê lê nar lê lê nar
Hemeyloka bi neqş im
Lê lê nar tu delal î

Xwestiya ya lawk keleş im
Lê lê nar lê lê nar
Xwestiya ya lawk keleş im
Lê lê nar tu delal î

Ez berfa çiyakê sor im
Lê lê nar lê lê nar
Ez berfa çiyakê sor im
Lê lê nar tu delal î

Hemeyla dor bi mor im
Lê lê nar lê lê nar
Hemeyla dor bi mor im
Lê lê nar tu delal î

Xwestiya lawkê pispor im
Lê lê nar lê lê nar
Xwestiya lawkê pispor im
Lê lê nar tu delal î

Ez berfa çiyakê spî me
Lê lê nar lê lê nar
Ez berfa çiyakê spî me
Lê lê nar tu delal î

Hemeyla dorbendî me
Lê lê nar lê lê nar
Hemeyla dorbendî me
Lê lê nar tu delal î

Dosta lawkê gundî me
Lê lê nar lê lê nar
Dosta lawkê gundî me
Lê lê nar tu delal î