Kurdish Folk "Hawraman" lyrics

Dexilen ay dexilen şay nunemaman
Horze ba pêwe bilmê Hewraman

A Hewramane min geryam pêda
Ad her baqiyen min şîm werêda

Kuga w xemanîm hur gerdê be koll
Berdêş hewargey Hewramani çoll

Aro temaşaw hewargeyt kerdim
Pey pey ber ama henasey serdim

A Hewramane to kerden guzer
Tazye bara peyt ad je min beter

Şaxekey Şaho wa beranberim
Tîrî xerîbî daniş cigerim