Kurdish Folk "Ruhî Rewan" lyrics

Kurpey qed barîk, ruhekey rewanim
Bê to weş nîyen wermekey şewanim

Her çenê kerû, xeyalanû to
Germe şînimen, dubare ce no

Min w dillweşî, sefayî kerden
Hûnî yektrîn, taweroy merden *

Nallem ce nalley, derde darane
Zamim çun zamê, gesey marane

Xwa be toy dawe, seyri nemaman
Pey min reng zerdî , nalley bê saman