Kurdish Folk "Cejnene" lyrics

Aro cejnene seway cejnîno
Min çeş barûne cejnane pey to

Laye layeket we yasînin bo
Ebroket mihrab qîbley dînim bo

Her mahê newbo halim peşêwen
Hîlaliş şewey ebroy to pêwen*

Eger bizanî we hallî derdim
Giryanit meyo we rengî zerdim

Xwaye lew kele zu bimxeyte ban
Bimxeyte mabeyn Belxe w Sosekan

Arezuy azîz wenem serdawe
Ne herdey derûn ahir berdawe*