Kurdish Folk "Min xem derya yek agir e" lyrics

Translation to: TR

Min xem deryayek kîr e
Ava wê ji rondikên sîr e
Rêya yara min a dûr e
Bes min her ew li bîr e

Yar çû xerîbî mêvan e
Wî parzînikê pir jivan e
Nêzîke li wê vegeryaran e
Vegeriya şahiya dilane

Ew derd û jana
Yarê ew ji pişta xwe dana
Şîna wê pir kir ji jvana
Dabînit bo bê xudana