Kurdish Folk "Welatê me Kurdistan e" lyrics

Translation to: EN FR DE TR

Welatê me Kurdistan e
Welatê me Kurdistan e
Cîh û meskenê me Kurdan e

Welat ji mere ruh û can e
Millet hemî bira ne
Cîh û meskenê me Kurdan e

Temam baxe û bistane
Welat gul e gulistan e
Millet hemû birane

Welatê me pir şêrîn e
Merg û çem e û zevî ne
Qîz û bûke tev cindî ne
Eslê xwe da horî ne

Kurdistana me zeynet e
Cemata wî pir hurmet e
Temam qedr e û qîymet e
Welatê me cennet e

Our homeland is Kurdistan
Our homeland is Kurdistan
Our land and our country is Kurdish

Our homeland is for us our soul and our life
All of our people is brother
Our land and our country is Kurdish

All of our homeland is gardens and orchards
The country is roses and rose gardens
All of our people is brother

Our country is verry beautiful
by its plains, rivers and fields
Its daughters and brides are braves
In fact, originally they are Houris *

Our Kurdistan is a jewel
Its society is respectfull
All of our country is valiant and deer
Our homeland is a Paradise !