Kurdish Folk "Gelo ew kî ye" lyrics

Gelo ew kî ye,
Ji wê de tê ye
Çi bejnek lê ye
Wek rihan e

Navê wê Xan e,
Gula baxçan e
Eslê dipirsim,
Li gulîstan e

Xwezî min bidîya
Ji min hezbikira
Nava dilê min,
Ecêb xweş bikira

Gelo ew kî ye,
Ji wê de tê ye
Çi bejnek lê ye,
Wek rihan e

Navê wê Xan e,
Gula baxçan e
Eslê dipirsim,
Li gulîstan e

Eman û eman
Eman û eman
Tirkan em kuştin
Avêtin çeman
Gelo ew kî ye,
Ji wê de tê ye
Çi bejnek lê ye,
Wek rihan e

Navê wê Xan e,
Gula baxçan e
Eslê dipirsim,
Li gulîstan e