Rashid Behbudov "Bu Gün Ayın Üçüdür" paroles

Traduction vers:en

Bu Gün Ayın Üçüdür

Bugün ayın üçüdür de gülüm nanay ay narinay x2Girmə bostan içidir yar girmə bostan içidir x2Dodaqların xam şəkər x2He-e-ey…Dilin badam içidir yar dilin badam içidir x2Qız belin incədir ay incəLəblərin qönçədir ay qönçə...Qız belin incədir incəLəblərin qönçədir, qönçəQız belin incədir incəLəblərin qönçədir, qönçə

Dam üstədir damımız de gülüm nanay ay narinay x2Qoşadır eyvanımız yar qoşadır eyvanımız x2Sən ordan çıx mən burdan x2He-e-ey…Kor olsun düşmanımız yar kor olsun düşmanımızQız belin incədir ay incəLəblərin qönçədir ay qönçəQız belin incədir incəLəblərin qönçədir, qönçə....Qız belin incədir ay incəLəblərin qönçədir, ay, qönçəQız belin incədir incəLəblərin qönçədir, qönçə

Araxçının məndədir,De, gülüm, nanay ay narinay (x2)Sərmişəm çəməndədir,Yar sərmişəm çəməndədir (x2)

Dünya gözələ dönsə,Dünya gözələ dönsə,Mənim gözüm səndədirYar, mənim gözüm səndədirMənim gözüm səndədirYar, mənim gözüm səndədir

Qız belin incədir, ay, incəLəblərin qönçədir, ay, qönçəQız belincədir, incdəLəblərin qönçədir, qönçəYar!

Ici on peut trouver les paroles de la chanson Bu Gün Ayın Üçüdür de Rashid Behbudov. Ou les paroles du poème Bu Gün Ayın Üçüdür. Rashid Behbudov Bu Gün Ayın Üçüdür texte. Peut également être connu par son titre Bu Gun Ayin Ucudur (Rashid Behbudov) texte.