Rashid Behbudov "Azərbaycanım" paroles

Traduction vers: EN TR

Özün kimi vüqarlıdır uca dağların,
Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların.
Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.
Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardir,
Sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır.
Buruqların göy Xəzərdə qatar-qatardır...

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.
Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım

Your high mountains are honest the way you are
Your green gardens are beauties for your countenance
Your beautiful ages had started with us

You are my home, my land, my Azerbaijan.
You are my motherland, my Azerbaijan.

Everybody knows that you have endless wealth,
Your chest is blue fields with white cotton.
Your oil rocks are like trains on the blue Caspian.

You are my home, my land, my Azerbaijan.
You are my motherland, my Azerbaijan.