Rashid Behbudov "Azərbaycanım" paroles

Traduction vers:entr

Azərbaycanım

Özün kimi vüqarlıdır uca dağların,Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların.Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardir,Sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır.Buruqların göy Xəzərdə qatar-qatardır...

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım

My Azerbaijan

Your high mountains are honest the way you are Your green gardens are beauties for your countenance Your beautiful ages had started with us

You are my home, my land, my Azerbaijan. You are my motherland, my Azerbaijan.

Everybody knows that you have endless wealth, Your chest is blue fields with white cotton. Your oil rocks are like trains on the blue Caspian.

You are my home, my land, my Azerbaijan. You are my motherland, my Azerbaijan.

Azerbaycanım

Senin gibi heybetlidir yüce dağların Yüzüne güzellik katar yeşil bağların Bizimle birlikte başlamıştır güzel çağların

Yurdum-yuvam, evimsin ,Azerbaycanım Anavatanımsın, Azerbaycanım

Alem bilir ki, tükenmeyen servetin vardır Göğsünün üstü ak pamuklu mavi tarladır Kıvrımların Hazar'ın göğünde katar katardır

Yurdum-yuvam, evimsin ,Azerbaycanım Anavatanımsın, Azerbaycanım