Rashid Behbudov "Фарида" paroles

Traduction vers:az

Зазвенит перламутровый саз
О застенчивой прелести глаз
И о том, что совсем молода
Радость жизни моей Фарида

С гор бежит ручьевая вода
И журчит Фарида, Фарида
И годами со школьной скамьи
Фарида шепчут губы мои

Это имя всегда Фарида, Фарида
Мне дороже всех ласковых слов
В нём родные края, в нём отрада моя
И моя молодая любовь

В том краю где мы вместе росли
Где над хлопком летят журавли
Голубые поля и сады
Знают имя моей Фариды

Сколько было закатов в саду
Столько раз я встречал Фариду
Как цветам дождевая вода
Мне для счастья нужна Фарида

Это имя всегда Фарида, Фарида
Мне дороже всех ласковых слов
В нём родные края, в нём отрада моя
И моя молодая любовь

Sazımın teli səs salacaq
Səsini aləmə yayacaq
Oxşamır başqa bir gözələ
Ömrümün sevinci Fəridə

Şırıltıyla axan bulaqdan
Səs gəlir Fəridə, Fəridə
Və illərlə məktəb çağından
Fəridə səsləyirəm yenə

O gözəlin adı Fəridə, Fəridə
Mənə hər bir sözdən əzizdir
O mənim həsrətim, sevincim, kədərim
Gözəllər gözəli sevdiyim

Birlikdə boy atdiğımız bağlar,
Göy üzündə süzən durnalar,
Mavi göy üzü, meşələr
Sevdiyimin adını bilirlər

Hər səhər şəfəq nur saçanda
Görürəm gözəli bağçada
Bənzəyir gül açmış çiçəyə
Könlümün sevinci Fəridə

O gözəlin adı Fəridə, Fəridə
Mənə hər bir sözdən əzizdir
O mənim həsrətim, sevincim, kədərim
Gözəllər gözəli sevdiyim