Rashid Behbudov "Azərbaycanım" letra

Traducción al:entr

Azərbaycanım

Özün kimi vüqarlıdır uca dağların,Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların.Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardir,Sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır.Buruqların göy Xəzərdə qatar-qatardır...

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım

Azerbaycanım

Senin gibi heybetlidir yüce dağlarınYüzüne güzellik katar yeşil bağlarınBizimle birlikte başlamıştır güzel çağların

Yurdum-yuvam, evimsin ,AzerbaycanımAnavatanımsın, Azerbaycanım

Alem bilir ki, tükenmeyen servetin vardırGöğsünün üstü ak pamuklu mavi tarladırKıvrımların Hazar'ın göğünde katar katardır

Yurdum-yuvam, evimsin ,AzerbaycanımAnavatanımsın, Azerbaycanım

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Azərbaycanım de Rashid Behbudov. O la letra del poema Azərbaycanım. Rashid Behbudov Azərbaycanım texto. También se puede conocer por título Azerbaycanim (Rashid Behbudov) texto.