Rashid Behbudov "Anacan" letra

Traducción al:ru

Anacan

Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənirBir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərirAnacan, anacan, anacan, mənim də gözümQonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görüb...

Ana özün fikirləşMən nə deyim ki, sənəDeməyə utanıramÜrəyimi görsənə...Deməyə utanıramÜrəyimi görsənə.

Səndən ayrılanda düşünürəm ki,Anam evdə qalıb o yenə təkdirAy ana, mehriban gözlərin deyirBu qoca vaxtımda kömək gərəkdir...

Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənirBir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərirAnacan, anacan, anacan, mənim də gözümQonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görüb...

Ana, özün fikirləşMən nə deyim ki, sənəDeməyə utanıramÜrəyimi görsənə...Deməyə utanıramÜrəyimi görsənə.

Anam, ay gözümün qarası anamBir vaxt deyərdin ki, oğlum boy atsınGünəş boylananda pəncərəmizdənEvdə gəlin səsi məni oyatsın...

Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənirBir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərirAnacan, anacan, anacan, mənim də gözümQonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görüb...

Ana özün fikirləşMən nə deyim ki, sənəDeməyə utanıramÜrəyimi görsənə...Deməyə utanıramÜrəyimi görsənə.

Qonşuda toy oldu...Bəs mənə nə oldu? Bəs mənə... Anacan... Bəs mənim toyum havaxt olacaq?...

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Anacan de Rashid Behbudov. O la letra del poema Anacan. Rashid Behbudov Anacan texto.