Rashid Behbudov "Anacan" lírica

Traducción al:ru

Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənir
Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərir
Anacan, anacan, anacan, mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görüb...

Ana özün fikirləş
Mən nə deyim ki, sənə
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə...
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə.

Səndən ayrılanda düşünürəm ki,
Anam evdə qalıb o yenə təkdir
Ay ana, mehriban gözlərin deyir
Bu qoca vaxtımda kömək gərəkdir...

Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənir
Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərir
Anacan, anacan, anacan, mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görüb...

Ana, özün fikirləş
Mən nə deyim ki, sənə
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə...
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə.

Anam, ay gözümün qarası anam
Bir vaxt deyərdin ki, oğlum boy atsın
Günəş boylananda pəncərəmizdən
Evdə gəlin səsi məni oyatsın...

Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənir
Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərir
Anacan, anacan, anacan, mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görüb...

Ana özün fikirləş
Mən nə deyim ki, sənə
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə...
Deməyə utanıram
Ürəyimi görsənə.

Qonşuda toy oldu...
Bəs mənə nə oldu? Bəs mənə... Anacan... Bəs mənim toyum havaxt olacaq?...

Ах мама, ах мама, ах мама
Друг мой женится
Один из красивых, красивых, красивых
Цетков срывает
Милая, милая милая мама
И мои глаза
По соседству, по соседству
По соседству
Один из цветков заметили

Мама, сама подумай
Что я тебе скажу
Говорить стесняюсь
Раскрыть тебе своё сердце

С тобой расставаясь
Думаю о том,
Что мама осталась
Дома одна
Ай, мама
Твои ласковые глаза
Говорят о том,
Что в это пожилое время
Помощь тебе необходима

Мама, сама подумай
Что я тебе скажу
Говорить стесняюсь
Раскрыть тебе своё сердце...
Говорить стесняюсь
Раскрыть тебе своё сердце

Мама,
Зеница моя
Однажды ты говорила
Когда мальчик подрастет
Как засветит солнце
Дома голос невесты
Разбудит меня...

У соседей была свадьба...
А что же сталось со мной?
А я... Мама... А моя свадьба когда ...?