Rashid Behbudov "Bahar sənsiz" letra

Traducción al:tr

Bahar sənsiz

Səni qəlbimdəGəzdirb hər anEşqimiz bilməsinDedim, hicranAlagözlü yarımMənimki sən bildimSənin eşqindənAğladım güldüm

Gülə bilməz gülümBahar sənsizÜrəyim od tutubYanar sənsiz

DönmərəmHeç sözümdənEy cananGetmə bir anGözümdənEy cananSəndən ilham alırMənim könlümSəni məndənİnan, ay gözəlimAyırmaz ölüm

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Bahar sənsiz de Rashid Behbudov. O la letra del poema Bahar sənsiz. Rashid Behbudov Bahar sənsiz texto. También se puede conocer por título Bahar sensiz (Rashid Behbudov) texto.