Rashid Behbudov "Bahar sənsiz" lírica

Traducción al: TR

Səni qəlbimdə
Gəzdirb hər an
Eşqimiz bilməsin
Dedim, hicran
Alagözlü yarım
Mənimki sən bildim
Sənin eşqindən
Ağladım güldüm

Gülə bilməz gülüm
Bahar sənsiz
Ürəyim od tutub
Yanar sənsiz

Dönmərəm
Heç sözümdən
Ey canan
Getmə bir an
Gözümdən
Ey canan
Səndən ilham alır
Mənim könlüm
Səni məndən
İnan, ay gözəlim
Ayırmaz ölüm