Rashid Behbudov "Kor Ərəbin Mahnısı" letra

Traducción al:tr

Kor Ərəbin Mahnısı

Nə eşq olaydı, nə aşiq, nə nazlı afət olaydı,Nə xəlq olaydı, nə xaliq, nə əşki-həsrət olaydı.

Nə dərd olaydı, nə dərman, nə sur olaydı, nə matəm,Nə aşiyaneyi-vüslət, nə bari-firqət olaydı.

Könüldə nuri-məhəbbət, gözümdə pərdeyi-zülmət...Nə nur olaydı, nə zülmət, nə böylə xilqət olaydı.

Nədir bu xilqəti-bimərhəmət, bu pərdəli hikmət?Bu zülmə qarşı nolur bir də bir ədalət olaydı.

Tükəndi taqətü səbrim, ədalət! Ah, ədalət!Nə öncə öylə səadət, nə böylə zillət olaydı.

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Kor Ərəbin Mahnısı de Rashid Behbudov. O la letra del poema Kor Ərəbin Mahnısı. Rashid Behbudov Kor Ərəbin Mahnısı texto. También se puede conocer por título Kor Erebin Mahnisi (Rashid Behbudov) texto.