Rashid Behbudov "Yaşayır insan" letra

Traducción al:enru

Yaşayır insan

Tale ömür bəxş edir insanaO, könül verir eşqə, hicranaMüqəddəs əməl iləKeçir qoca dünyadanYaşayır, yaradır, sevilir insanO hər gün axtarırHər gün döyüşürGah sevinc tapırGah da ki qəmə düşür

Dəydikcə taleyinSərt zərbəsiNur olur ömrününHər zərrəsiAyrılmır inamındanAyrılmır arzusundanYaşayır, yaradır, sevilir insanO hər gün axtarırHər gün döyüşürGah sevinc tapırGah da ki qəmə düşür

Kim deyirO qocalır, yaşlanırTəzə təzəÖmürlər başlanırGələndə yer üzünəMinlərlə uşaq, cavanYenidən qayıdır,Yaşayır insanO hər gün axtarırHər gün döyüşürGah sevinc tapırGah da ki qəmə düşür

The human lives

The fate gives a life to the human. He sets his heart on the love and sorrow. With his sacred aim, Passes away from earth. The human lives, creates and is loved. Everyday he looks for, Everyday he fights, Sometimes he find out the happiness, Sometimes he grieves.

While the beat of the fate Hits hard, Every piece of my life Turns into light. He doesn't leave his belief, He doesn't leave his wish. The human lives, creates and is loved. Everyday he looks for, Everyday he fights, Sometimes he find out the happiness, Sometimes he grieves.

Who says He ages, gets older. Fresh and new lives start. When thousands of children and teens come to earth, The human reverts over, lives again. Everyday he looks for, Everyday he fights, Sometimes he find out the happiness, Sometimes he grieves.

Живет человек

Судьба пророчит Жизнь человеку Она дает силы Для любви и разлуки Со святыми поступками Приходит и уходит с Земли Живет, творит и влюбляется Человек Он каждый день В поиске кааждый день борется Или находит радость Или впадает в грусть

Когда постигнет удар Судьбы Его Светится лучом Его крупица жизни Не расстается с надеждой Не расстается с верой Живет, творит и любит Человек Он каждый день В поиске кааждый день борется Или находит радость Или впадает в грусть

Кто скажет Он стареет, идут года Новые жизни зарождаются Приходя на Землю Тысячами И взрослые и молодые Живут, творят и влюбляются Они каждый день В поиске Каждый день борятся Или находят радость Или впадают в грусть

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Yaşayır insan de Rashid Behbudov. O la letra del poema Yaşayır insan. Rashid Behbudov Yaşayır insan texto. También se puede conocer por título Yasayir insan (Rashid Behbudov) text.