Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Rashid Behbudov "Yaşayır insan" Liedtext

Übersetzung nach: EN RU

Tale ömür bəxş edir insana
O, könül verir eşqə, hicrana
Müqəddəs əməl ilə
Keçir qoca dünyadan
Yaşayır, yaradır, sevilir insan
O hər gün axtarır
Hər gün döyüşür
Gah sevinc tapır
Gah da ki qəmə düşür

Dəydikcə taleyin
Sərt zərbəsi
Nur olur ömrünün
Hər zərrəsi
Ayrılmır inamından
Ayrılmır arzusundan
Yaşayır, yaradır, sevilir insan
O hər gün axtarır
Hər gün döyüşür
Gah sevinc tapır
Gah da ki qəmə düşür

Kim deyir
O qocalır, yaşlanır
Təzə təzə
Ömürlər başlanır
Gələndə yer üzünə
Minlərlə uşaq, cavan
Yenidən qayıdır,
Yaşayır insan
O hər gün axtarır
Hər gün döyüşür
Gah sevinc tapır
Gah da ki qəmə düşür

The fate gives a life to the human.
He sets his heart on the love and sorrow.
With his sacred aim,
Passes away from earth.
The human lives, creates and is loved.
Everyday he looks for,
Everyday he fights,
Sometimes he find out the happiness,
Sometimes he grieves.

While the beat of the fate
Hits hard,
Every piece of my life
Turns into light.
He doesn't leave his belief,
He doesn't leave his wish.
The human lives, creates and is loved.
Everyday he looks for,
Everyday he fights,
Sometimes he find out the happiness,
Sometimes he grieves.

Who says
He ages, gets older.
Fresh and new
lives start.
When thousands of children and teens
come to earth,
The human
reverts over,
lives again.
Everyday he looks for,
Everyday he fights,
Sometimes he find out the happiness,
Sometimes he grieves.