Rashid Behbudov "Küçələrə su səpmişəm" paroles

Traduction vers: EN

Küçələrə su səpmişəm,
Yar gələndə toz olmasın
Elə gəlsin, elə getsin,
Aramızda söz olmasın

Samavara od salmışam,
İstəkəna qənd salmışam
Yarım gedib, tək qalmışam,
Nə əzizdir yarın canı
Nə şirindir yarın canı

I have sprinkled water onto the streets*
May they not be dusty when my love comes back
May she come like this, and go like this
And may there never be any quarrels between us

I have heated the samovar**
I have dropped sugar into my teacup
My love has gone, and I'm left all alone
How dear is my love's soul
How sweet is my love's soul