Rashid Behbudov "Küçələrə su səpmişəm" paroles

Traduction vers:en

Küçələrə su səpmişəm

Küçələrə su səpmişəm,Yar gələndə toz olmasınElə gəlsin, elə getsin,Aramızda söz olmasın

Samavara od salmışam,İstəkəna qənd salmışamYarım gedib, tək qalmışam,Nə əzizdir yarın canıNə şirindir yarın canı

I have sprinkled water onto the streets

I have sprinkled water onto the streets* May they not be dusty when my love comes back May she come like this, and go like this And may there never be any quarrels between us

I have heated the samovar** I have dropped sugar into my teacup My love has gone, and I'm left all alone How dear is my love's soul How sweet is my love's soul