Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Marek Grechuta "Serce" lírica

Traducción al: EN

Za smutek mój, a pani wdzięk
ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii.
I lekkomyślnie dałem słowo,
że kwiat kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście.
Pani zdziwiona mówi: "Cóż, to przecież bukiet zwykłych róż."
Tak, rzeczywiście. Więc cóż Ci dam?

Dam Ci serce szczerozłote.
Dam konika cukrowego.
Weź to serce, wyjdź na drogę.
I nie pytaj się "Dlaczego?"
Weź to serce, wyjdź na drogę.
I nie pytaj sie "Dlaczego?"

Stara baba za straganem wyrzuciła wielki kosz.
Popatrz jak na złota drogę
twój cukrowy konik skoczył.
Popatrz jak na złotą drogę
twój cukrowy konik skoczył.

Za smutek mój, a pani wdzięk
ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii
A pani? Cóż, nie chce tych róż.
Że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami
Więc cóż Ci dam?
Dam pierścionek z koralikiem.
Ten niebieski jak twe oczy.
Popatrz jak na złotą drogę
twój cukrowy konik skoczył.
Popatrz jak na złotą drogę
twój cukrowy konik skoczył.

Dam Ci serce szczerozłote.
Dam konika cukrowego
Weź to serce, wyjdź na drogę.
I nie pytaj sie "Dlaczego?"
Weź to serce, wyjdź na drogę.
I nie pytaj sie "Dlaczego?"

For my sorrow and for your appeal Miss
I gave you a bouquet of red melancholies
and hastily I gave you a promise
that their flowers smells like the moon and their leaves get silver when they die
You say surprised: "Well, this is only a bouquet of ordinary roses"
Yes, indeed. So what will I give you?

I will give you a heart of pure gold.
I will give you a horse made of sugar.
Take this heart and go to the road
and don't ask "Why?"
Take this heart and go to the road
and don't ask "Why?"

An old lady at a stall threw away a big basket.
Look, your sugar horse
jumped onto the gold road.
Look, your sugar horse
jumped onto the gold road.

For my sorrow and for your appeal Miss
I gave you a bouquet of red melancholies
and you, madam? Well, you don't want those roses
You say they are so ugly, red and with thorns
So what will I give you?
I will give you a ring with a bead
The one blue as your eyes
Look, your sugar horse
jumped onto the gold road.
Look, your sugar horse
jumped onto the gold road.

I will give you a heart of pure gold.
I will give you a horse made of sugar.
Take this heart and go to the road
and don't ask "Why?"
Take this heart and go to the road
and don't ask "Why?"