Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Marek Grechuta "Bolą mnie nogi" lírica

Traducción al: EN RU

Bolą mnie nogi. One we śnie
za sen mój chodzą na czereśnie
Że dalej chodzą za sny inne
wiem od pościeli całej w glinie

Śpijcie przy mnie dam wam maku
dam sekretne pismo w ptaku
dam wam jabłek pół sąsieka
dam pół boga pół człowieka
dam wonności i dam rano
tę dzieweczkę przeczuwaną

Bolą mnie nogi. Izba pusta
W piecu Lewiatan tak się pluska
Wzgórze za oknem się przybliża
A nie ma kto zdjąć ciała z krzyża

Idźcie nogi dam wam buty
dam na drogę kij okuty
dam wam skrzypce dam wam miodu
dam wam dywan z carogrodu
dam wam konia a pod wieczór
stanę przeciw wam przy mieczu

My legs hurt. They are in a dream
A dream of mine walk on cherries
Further they walk in dreams of others
I know all the bedding is in clay

Sleep on with me I'll give you a poppy
I'll give the secret writing in with birds
I'll give an apple halved with a mow
I'll give you half god half man
I'll give spices and give the morning
the damsel foreboded

My legs hurt. Chamber is empty
In the furnace Leviathan so splashes
The hill behind the window comes nearer
Yet there is no one to remove the body from cross

Go my legs I'll give you shoes
I'll stick with the road on a shod
I'll give you a fiddle give you honey
I'll give you a carpet of Constantinople
I'll give you a horse in the evening
I'll stand with you with a sword