Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Marek Grechuta "Korowód" lírica

Traducción al: EN RU

Kto pierwszy szedł przed siebie?
Kto pierwszy cel wyznaczył?
Kto pierwszy w nas rozpoznał?
Kto wrogów, kto przyjaciół?
Kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic?
A kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic?

Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię?
Kto został bohaterem? Kto żył i umarł marnie?
Kto pierwszy został panem? Kto pierwszy został sługą?
Kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo?

Stojąc zapatrzeni w obłoki i w niebo
Zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie
Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi
Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu

Kto pierwszy szedł...

Kto pierwszy był fakirem?
Kto pierwszy astrologiem?
Kto pierwszy został królem?
A kto chciał zostać bogiem?
Kto z gwiazdozbioru Vega patrząc na Ziemię zgadnie
Kto pierwszy był człowiekiem?
Kto będzie nim ostatni?

Zapatrzeni w tańcu...

Who was the first one going ahead?
Who was the first to set a goal?
Who was the first to recognize in us
Enemies, Friends?
Who was the first one that didn't care about all the fame and estate
And who couldn't fall asleep until he invented limits?

Who was the first to invent great army on a sleepless night?
Who became hero? Who lived and died indifferently?
Who was the first to become the master? Who was the first to become the servant?
Who had to wake up early, and who could sleep for too long?

Standing staring at the clouds and the sky
Staring while dancing, staring at each other
Still so insecure about each other, unknown for each other
We will still question, question secretly

Who was the first fakir?
Who was the first astrologer?
Who was the first to become a king?
And who wanted to become God?
Who, looking down to the Earth from Vega constellation will guess
Who was the first human?
Who will be the last one?