Sylwia Grzeszczak "Nowy Ty, nowa ja" lírica

Traducción al: EN HR FR RU

Rzucone po mieszkaniu sny
Przegrane gry zasłoni się kurtyną
Sformatujemy serca i zaczniemy żyć
Jak gdyby czas nie płynął
Wysyłam Tobie zaproszenie

Nowy Ty, nowa ja
Wszystko zdarzy się jeszcze raz
Tak jak na początku
Niech zauroczenie trwa

Nowy Ty, nowa ja
Talia nowych kart, nowa gra
Tak jak na początku
Poznać się raz jeszcze
Nowa ja, nowy Ty
Nowa ja, nowy Ty

Bo jeśli miałeś w sobie moc
Niejeden most budować nad rozstaniem
Zachowaj nas i wymień tło
Powtórzmy to jak pierwsze spotykanie
Wciąż aktualne zaproszenie

Nowy Ty, nowa ja
Wszystko zdarzy się jeszcze raz
Tak jak na początku
Niech zauroczenie trwa

Nowy Ty, nowa ja
Talia nowych kart, nowa gra
Tak jak na początku
Poznać się raz jeszcze
Nowa ja, nowy Ty
Nowa ja, nowy Ty

Dreams, thrown about the flat
Lost games will be covered up by a curtain
We'll format our hearts and begin to live
As if the time stood still
I'm sending you an invitation

The new you, the new me
Everything will happen once again
Just like in the beginning
Let the infatuation continue

The new you, the new me
A deck of new cards, a new game
Just like in the beginning
Getting to know each other once again
The new me, the new you
The new me, the new you

Because if you had the strength in you
Not just one bridge can be build above a break up
Preserve us but change the background
Lets repeat it like our first encounter
The invitation is still valid

The new you, the new me
Everything will happen once again
Just like in the beginning
Let the infatuation continue

The new you, the new me
A deck of new cards, a new game
Just like in the beginning
Getting to know each other once again
The new me, the new you
The new me, the new you