Sylwia Grzeszczak "Sen o przyszłości" lírica

Traducción al: EN BE BG FI FR DE EL IT FA PT RU ES UK

Z oczu twych czytam, że powinieneś pójść
Bałam się tego dnia, serce krzyczy - wróć!
Rozum wie lepiej, na tej planecie już
Nie opłaca się kochać
Koniec gry, mamy dość, wypadamy w aut
Przecież tak toczy się los miliardów par
Przecież tym dzisiaj oddycha ziemia
Chaos, pustka, strach!

Budzisz mnie pocałunkiem
Kończy się zły
I kończy się zły
Sen o przyszłości...
Oczy otwieram smutne
Umiera świat
Bo umiera świat
Na brak miłości...

Nasza łódź wpływa na coraz szybszy nurt
Coraz mniej mamy chwil by pogadać - spójrz
Cały nasz dialog to gigabajty bzdur
Szum, brak zasięgu
Twój blask, mój gniew, twój strach, mój śpiew
Dłoń w dłoń, przed siebie, wszystko czego chcę!

Budzisz mnie pocałunkiem
Kończy się zły
I kończy się zły
Sen o przyszłości...
Oczy otwieram smutne
Umiera świat
Bo umiera świat
Na brak miłości...

Cały ten świat opada z sił kiedy się kończy miłość
Już tylko ty masz taką moc, obudź mnie, proszę!
Ratuj go!

Budzisz mnie pocałunkiem
Kończy się zły
I kończy się zły
Sen o przyszłości...
Oczy otwieram smutne
Umiera świat
Bo umiera świat
Na brak miłości...

Oczy otwieram smutne
Umiera świat
Bo umiera świat
Na brak miłości...

From your eye I read that you should go
I've been scared about that day, my heart shouts- come back!
Reason knows better, now on this planet
it's not worth loving
it's the end of the game, we've had enough, we are out,
After all, that way the loss of millions of pairs rolls,
After all from this the earth breaths today-
chaos, emptyness, fear.

You wake me with a kiss,
it finishes bad,
and it finishes bad,
a dream about future.
I open my eyes sadly,
the world's dying,
because world's dying,
of lack of love.

Our boat sails on a faster current,
we are having less time to talk- look
our entire dialogue is gigabytes of nonsense.
Noise, lack of coverage.
Your blaze, my anger, your fear, my singing,
palm in palm, in front of us, everything wants whereof!

You wake me with a kiss,
it finishes bad,
and it finishes bad,
a dream about future.
I open my eyes sadly,
the world's dying,
because world's dying,
of lack of love.