Sylwia Grzeszczak "Zdobywamy" lírica

Traducción al: EN HR RU

Za czym znów gonimy tak
Pełne od wybrzmiałych braw garderoby
Z trofeami wygrał kurz
Chwile żyją krótko i chcemy nowych

Największa moc w tym, czego teraz pragnę
Nie to, co mam na zawsze
Najlepsze to, co niemożliwe prawie, momenty kiedy
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy się

Wszystko potrafimy dać
Za marzenia kruche i niespełnione
Perły lśniące w morza dnie
Tracą tajemnice swe, gdy je złowisz

Największa moc w tym, czego teraz pragnę
Nie to, co mam na zawsze
Najlepsze to, co niemożliwe prawie, momenty kiedy
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy się

O czym marzysz skrycie dzień po dniu?
Za czym ciągle gonisz tak bez tchu?
Ustrzelimy chwile, gdy to trwa
Niezdobyte jeszcze wciąż, już teraz wiem, że nie trzeba więcej

Największa moc w tym, czego teraz pragnę
Nie to, co mam na zawsze
Najlepsze to, co niemożliwe prawie, momenty kiedy
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy się

Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy to
Zdobywamy to, zdobywamy się

Za czym znów gonimy tak
Pełne od wybrzmiałych braw garderoby

What are we chasing again after so
full of resounded bravos are wardrobes
Dust is victorious over trophies
moments are shortly lived and we want new

The greatest power is in that, what I desire now
Not in what I have forever
The best is what's almost impossible, the moments when we're
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering ourselves

We're able to give everything
for dreams, fragile and unfulfilled
Pearls sparkling at the bottom of the sea
lose their secrets, when you fish them out

The greatest power is in that, what I desire now
Not in what I have forever
The best is what's almost impossible, the moments when we're
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering ourselves

What are you secretly dreaming of day after day?
What are you chasing after so much without breath?
Shooting down the moment, when it is happening
Still unconquered, now I know, that nothing more is needed

The greatest power is in that, what I desire now
Not in what I have forever
The best is what's almost impossible, the moments when we're
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering ourselves

Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering it
Conquering it, conquering ourselves

What are we chasing again after so
full of resounded bravos are wardrobes