Sylwia Grzeszczak "Własny wzór" lírica

Traducción al: EN HR RU

Nauczymy się na błędach, wszędzie tyle dobrych rad
Posłuchamy innych, przecież oni dobrze wiedzą jak
Ze sobą przetrwać idealnie tak

Może się dowiemy w końcu, czego on się boi
A dla kogo ona ciągle dwoi się i troi dziś
Stojąc przed lustrem, kiedy już na nich czas

Tak wiele pytań jest bez odpowiedzi
Teraz już nie odpowie za nas nikt

Już teraz nikt nie pomoże nam
Naprawdę nikt, każdy liczy tu na siebie sam
Każdy zwykły dzień, kolejna z prób
I napiszemy w końcu własny wzór
Jak razem być na zawsze już

I delikatnie mówiąc, znowu docieramy się
Walczymy godzinami, dzisiaj będzie krótki sen
Niezrozumienie, uniesienie, gniew

Trudno poszukać tych najbardziej odpowiednich słów
Jesteśmy różni, żeby dało się ułożyć wzór
Wspólny mianownik trzeba ustalić tu

I nie pomogą żadne dobre rady
Jesteśmy sami, tylko ja i Ty

Już teraz nikt nie pomoże nam
Naprawdę nikt, każdy liczy tu na siebie sam
Każdy zwykły dzień, kolejna z prób
I napiszemy w końcu własny wzór
Jak razem być na zawsze już

We learn from our mistakes, everywhere there is so many good advises
We listen to others, surely, they know very well how
To remain perfectly with each other

Perhaps we finally learn what he is afraid of
And for whom she constantly multiplies herself
Standing in front of the mirror, when it's already time for them

There're so many questions without answers
There is no one else responsible for us now

Now, no longer will anyone help us
Really nobody, here each one depends on himself
Every single day, another test
And finally we'll write our own formula
How to remain together forever now

And to put it delicately, again we're grinding at each other
Fighting for hours, it will be a short sleep tonight
Misunderstanding, emotions, anger

It's difficult to find the most appropriate words
We're too different, to be able to set up a formula
A common denominator has to be established here

And no good advise is helpful here
We are alone, just you and I

No longer will anyone help us
Really nobody, here each one depends on himself
Every single day, another test
And finally we'll write our own formula
How to remain together forever now