Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Anna German "Za siedmioma morzami" lyrics

Translation to: EN FR IT

Z Twoich lat dziecinnych wracają wspomnienia,
Morza i podróże, naiwne marzenia.
W żagle życia wiatr uderza, czas marzeń przeminął,
W nową twardą drogę życia syn mój popłynął…

Za siedmioma morzami,
Za siedmioma wyspami,
Jak w naszych bajkach z dziecinnych lat,
Dom ze stali na fali
Z mgieł i wiatrów ma ściany,
Dach gwiazdami usłany –
Twój świat…

Twarzą w twarz z żywiołem, za pan brat z przygodą,
Matki niepokoje do portu Cię wiodą.
Myślą dumną, myślą trwożną wciąż Ciebie doganiam,
Trzymam z Tobą morską wachtę i sercem oslaniam…

Za siedmioma morzami,
Za siedmioma wyspami,
Jak w naszych bajkach z dziecinnych lat,
Dom ze stali na fali
Z mgieł i wiatrów ma ściany,
Dach gwiazdami usłany –
Twój świat…

From your childhood remind back memories
Seas and travels, naive dreams.
In sails of life blows wind, time of dreams pass away
In new hard way of life my son floated...

Seven seas away,
Seven islands away,
As in our fairytales from childhood,
A house of steal on wave
Have walls from mist and winds
Roof littered with stars-
Your world..

Facing with element, in company of adventure,
Mothers worries for port lead you.
Of proud though, careful though still chasing you
Keep with you sea watching over and protect of my heart

Seven seas away,
Seven islands away,
As in our fairytales from childhood,
A house of steal on wave
Have walls from mist and winds
Roof littered with stars-
Your world..