Anna German "Daj mi tęczę na niedzielę" lyrics

Translation to:enfrhrru

Daj mi tęczę na niedzielę

Kiedy biegniesz na spotkanie pod dziurawym parasolem,Pod tą srogą niepogodą, deszczu tym,To nie kupuj tulipanów, coś innego dostać wolę,Coś innego, piękniejszego chciałabym:

Daj mi tęczę na niedzielę, zamiast kwiatów tęczę daj,To naprawdę tak niewiele, to potrafi byle maj!Za to póki chmurno jeszcze, będę razem z tobą iść,I parasol srebrnym deszczem zaceruję tobie dziś.

Darmo głowy sobie nie łam i nie przynoś kwiatów więcej,Skromnych fiołków, ani oszalałych bzów,Bo gdy wiosna się zaczęła, nic nie trzeba mi prócz tęczy,Niech uderzy kolorami nam do głów!

Daj mi tęczę na niedzielę, zamiast kwiatów tęczę dajTo naprawdę tak niewiele, to potrafi byle maj!Za to, póki chmurno jeszcze, będę razem z tobą iść,I parasol srebrnym deszczem zaceruję tobie dziś.Z tęczą będzie nam weselej, ja ci ręczę!Daj mi tęczę na niedzielę,Daj mi tęczę na niedzielę,Daj mi tęczę na niedzielę,Daj!

Give me a rainbow for Sunday

When you're running to a meeting under a holey umbrellaUnder this inclement weather, in the rainDon't buy tulips, I prefer to get something differentI would like something different, more beautiful:

Give me a rainbow for Sunday, instead of flowers, give me a rainbowIt's really not that much, even May can do it!In return, while it's still cloudy, I will go with youAnd I will darn the umbrella with silver rain today

Don't worry futilely and don't bring flowers anymoreNeither humble violets nor lilacsBecause when spring has started, I need nothing but a rainbowLet it fuddle our brains with colours!

Give me a rainbow for Sunday, instead of flowers, give me a rainbowIt's really not that much, even May can do it!In return, while it's still cloudy, I will go with youAnd I will darn the umbrella with silver rain todayWith a rainbow we'll feel more cheerful, I vouch for it!Give me a rainbow for SundayGive me a rainbow for SundayGive me a rainbow for SundayGive!

Here one can find the English lyrics of the song Daj mi tęczę na niedzielę by Anna German. Or Daj mi tęczę na niedzielę poem lyrics. Anna German Daj mi tęczę na niedzielę text in English. This page also contains a translation, and Daj mi tęczę na niedzielę meaning.