Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Budka Suflera "Głodny" Liedtext

Übersetzung nach: EN DE

Wciąż jesteś głodny
Ciągle samotny
Nienasycony niczym wilk
Czemu wciąż krążysz
Do czego zdążasz
Tak, prawdę mówiąc nie wie nikt

Pragniesz wolności
Wielkiej miłości
Dostajesz tyle, żeby żyć
Idee durne
Odpadki wtórne
Nic, o co warto by się bić

A gdy ci zmienią wszystko
W wielki śmieci stos
Na swoim wysypisku
Długo, długo wyjesz w noc

Głód, głód, wieczne ssanie
Bez końca, bez dna
Głód, głód, potem branie
Tego, co się da

Wciąga cię nuda
Wciąga cię wóda
W końcu na wszystko godzisz się
Śmieci kupujesz
I konsumujesz
To twojej egzystencji sens

Wciąż chcesz być wolny
Do marzeń zdolny
Tak jak przed tobą nie był nikt
Wciąż jesteś głodny
Ciągle samotny
Nienasycony niczym wilk

A gdy ci zmienią wszystko
W wielki śmieci stos
Na swoim wysypisku
Długo, długo wyjesz w noc

Głód, głód, wieczne ssanie
Bez końca, bez dna
Głód, głód, potem branie
Tego, co się da

You're permanently hungry
Constantly lonely
Insatiable like a wolf
Why do you still go round
Where are you heading to
Well, honestly speaking no one knows

You're desirous of freedom
Of the great love
But you get only enough to make a living
Foolish ideas
Secondary waste
Nothing that would be worth of fighting for

But when they change you everything
Into a big pile of garbage
You'll howl for a long, long time
On your refuse dump

Hunger, hunger, eternal sucking
Without end , without bottom
Hunger, hunger, then taking
What you can get

Boredom is absorbing you
Vodka is absorbing you
Finally you agree with everything
You buy garbage
And consume it
That's the meaning of your existence

You want permanently to be free
Able to dream
Like no one before you ever was
You're permanently hungry
Constantly lonely
Insatiable like a wolf

But when they change you everything
Into a big pile of garbage
You'll howl for a long, long time
On your refuse dump

Hunger, hunger, eternal sucking
Without end , without bottom
Hunger, hunger, then taking
What you can get