Слова песни "Upojenie" Anna Maria Jopek

Перевод на: EN RU

Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla;
Jest taki wiatr.
Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza;
Jest taki mróz.
Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża,
Ani też "czuła pod miesiącem chwila" -
Lecz ciemny wiatr,
Lecz biały mróz.

Jest taki deszcz, co wargi kobiety odmienia;
Jest taki deszcz.
Jest blask, co uda kobiety odsłania;
Jest taki blask.
Nie szukasz we mnie silnego ramienia,
Ani ci w myśli "klejnot zaufania",
Lecz słony deszcz,
Lecz złoty blask.

Nie szukasz we mnie silnego ramienia,
Ani ci w myśli "klejnot zaufania",
Lecz słony deszcz,
Lecz złoty blask.

Jest skwar, co ciała kochanków spopiela;
Jest śmierć, co oczy kochanków rozszerza;
Jest taka śmierć.
Oto na rośnych polanach Wesela
Z kości słoniowej unosi się wieża
Czysta jak skwar,
Gładka jak śmierć.

Czysta jak skwar,
Gładka jak śmierć.

It's wind, that wakes men's sense of smell,
It's such a wind...
It's frost, that marbles* men's jaw,
It's such a frost...
You aren't for me either thyme or rose,
Not "tender moment in the moonlight"-
but you're dark wind,
but you're white frost...

It's such a rain, that reshapes woman's lips,
It's such a rain...
It's glow, that exposes woman's thighs,
It's such a glow...
You don't look for my strength
You don't think about trust
But about salty rain...
But about gold glow...

You don't look for my strength,
You don't think about trust
But about salty rain...
But about gold glow...

It's heat, that burns lovers' bodies
It's death, that opens lovers' eyes;
It's such a death...
Now, in this ephemeral ecstasy
We're making ivory tower,
it's pure like a flame...
It's smooth like a death...

Pure like a flame...
Smooth like a death...