Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Szepty i łzy" Anna Maria Jopek

Перевод на: EN HR FR DE RU ES

Słońce na niebie gaśnie za rzeką
Zmierzch ma zapach siana i snu
Pójdę przed siebie, pójdę daleko
Za ostatni las białych brzóz

Pójdę daleko, pójdę na łąki
Malowane złotem i rdzą
Zwierzę się wierzbom z naszej rozłąki
Wierzby wierzą szeptom i łzom

Tęsknią za Tobą, płaczą po Tobie
Płaczą ze mną rosy i mgły
W ciszy drżą słowa, których nie powiem
Bo rozumiesz je tylko Ty

Pójdę daleko, pójdę na łąki
Malowane złotem i rdzą
Zwierzę się wierzbom z naszej rozłąki
Wierzby wierzą szeptom
Wierzby wierzą szeptom
Wierzby wierzą szeptom i łzom

Pójdę daleko, pójdę na łąki
Malowane złotem i rdzą
Zwierzę się wierzbom z naszej rozłąki
Wierzby wierzą szeptom
Wierzby wierzą szeptom
Wierzby wierzą szeptom i łzom

Sun in the sky goes down behind the river
The dusk has an aroma of hay and dream
I’ll go on and on , I ‘ll go far
Beyond the last forest of white birks

I’ll go far, I’ll go to the meadows
Coloured with gold and rust-red
I’ll entrust the willows about our separation
The willows believe the whispers and tears

I’m longing for you, I’m crying after you
The dew and mist are crying along with me
Words tremble in the silence, which I wouldn’t say
Because only you can understand them

I’ll go far, I’ll go to the meadows
coloured with gold and rust-red
I’ll entrust the willows about our separation
The willows believe the whispers
The willows believe the whispers
The willows believe the whispers
and tears

I’ll go far, I’ll go to the meadows
coloured with gold and rust-red
I’ll entrust the willows about our separation
The willows believe the whispers
The willows believe the whispers
The willows believe the whispers
and tears