Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Psalm" Anna Maria Jopek

Перевод на: EN

Czemu ja? Czemu tu?
Dlaczego właśnie dziś?
Tak jak liść albo ptak
Mam swoją szansę żyć

Czekam na wieczór, aby znów
Spoglądać w oczy gwiazd
I szukam w sobie prostych słów
Czy znajdziesz na nie czas?

Dlaczego ja? Dlaczego tu?
I czemu właśnie dziś?
Czy jestem cieniem z twego snu
Jeżeli czasem śpisz?

Jeśli tak, proszę spij
Nie czekam na twój znak
Szczęście, że w twoim śnie
Jest liść i ja, i ptak...

Czemu ja? Czemu tu?

Why me? Why here?
Why exactly today?
Just like a leaf or bird
I have my chance to live

I await the evening, so I can again
Look into the stars' eyes
And i search in myself for simple words
Will you find time for them?

Why me? Why here?
And why exactly today?
Am I a shadow from your dream
If you happen to sleep?

If so, please sleep
I'm not waiting for your sign
Fortune, that in your dream
There's a leaf and me, and a bird

Why me? Why here?