Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Na dłoni" Anna Maria Jopek

Перевод на: EN RU

Tak łatwo z rąk wymyka się
Ucieka wciąż, znika we mgle
A Ty je chcesz na własność mieć
Chcesz zamknąć na klucz
Przed światem schować
Skryć jak skarb, swój prywatny skarb
Niemożliwe

Bo szczęście to przelotny gość
Szczęście to piórko na dłoni
Co zjawia się, gdy samo chce
I gdy się za nim nie goni

Tym więcej chcesz, im więcej masz
Wymyślasz proch, chcesz sięgnąć gwiazd
Lecz to nie to, to nie tak
I ciągle czegoś nam brak do szczęścia
Wciąż nam brak, tak zachłannie brak
Otwórz oczy

Szczęście to ta chwila co trwa
Niepewna swojej urody
To zieleń drzew, to dzieci śmiech
Słońca zachody i wschody

Więc nie patrz w dal
Bo szczęście jest już obok nas
W zwyczajnym dniu, w zapachu domu
Wśród chmur, w ciszy traw
Jest blisko nas, blisko tak, blisko tak...

Bo szczęście to przelotny gość
Przebłysk słonecznej pogody
I dużo wie, kto pojął, że
Szczęście to garść pełna wody

Szczęście to ta chwila, co trwa
Szczęście to piórko na dłoni
Co zjawia się, gdy samo chce
I gdy się za nim nie goni

It escapes hands so easily
It continually flees, it disappears into the fog
And you want to have ownership of it
You want to lock it up
Stow it away from the world
Hide it like a treasure, your private treasure
Impossible

Because happiness is a fleeting guest
Happiness is a feather on a palm
That appears when it wants to
And when it is not being pursued

The more you have the more you want
You invent dust, you want to reach for the stars
But that's not it, not like this
And there's always something that we lack for happiness
We're always missing something, so greedily missing
Open your eyes

Happiness is that moment that lasts
Unsure of its beauty
It's the green of the trees, it's the laughter of children
The sun's setting and rising

So don't look into the distance
Because happiness is right next to us
In an ordinary day, in the fragrance of a house
Amid the clouds, in the silence of the grass
It's close to us, so close, so close...

Because happiness is a fleeting guest
A flicker of sunny weather
And you know a lot if you've understood that
Happiness is a fist full of water

Happiness is that moment that lasts
Happiness is a feather on a palm
That appears when it wants to
And when it is not being pursued