Finntroll "Under Bergets Rot" lírica

Traducción al: EN

Vid morgonstund jag skådade på bergets rygg
En fåra röd som hjärteblod
Djupt jag såg den falla
In i dunklet av bergets rot

Vid solnedgång jag skådade på bergets rygg
Nu som lågor de dansa
I sommarnatten, barnen av hällens stam
In mot dunklet av bergets rot

Modigt jag klängde vid fårans gap
Snart sänktes jag mot mörkrets sköte
Fornfäders sång i djupet lät

I minnet fann jag då
En sång jag aldrig sjungit förr
Från mina läppar, från mina bringa den eka
Den sång jag aldrig sjungit förr

Vid morgonstund jag skådade i grottans valv
En skymt av vinterns vita ljus
Då steg jag med hast
Ur dunklet av bergets rot

Vid solnedgång jag skådade på marken kall
Snöns och isens täcke
Då blott en stund jag sjungit
Med folket av bergets rot

In the morning, I beheld on the mountain's ridge
A furrow as red as blood1
Deep I saw it descend
To the darkness of the mountain's root

At sunset, I beheld on the mountain's ridge
Now like flames they dance
In the summer night, children of the mountain tribe
In the darkness of the mountain's root

Bravely I clung onto the furrow’s gape
Soon I fell into the embrace of darkness
The song of ancient fathers was heard in the depths

From memory, I found
A song I never sung before
From my lips, from my chest it echoed
The song I never sung before

In the morning, I beheld on the cavern's vault
A glimpse of winter's white light
Then I stepped with haste
Out of the darkness of the mountain’s roots

At sunset, I beheld on the cold ground
A cover of snow and ice
There I sang for a moment
With the people of the mountain's root