Finntroll "Kitteldags" lírica

Traducción al: EN FR

Människofolk – ej festa
Gammelfar – lemlästa
Uråldrig ilska – och trolldom
Häxeri – blev festens slut !

Så ska de nu genast stekas
Som de en gång stekte oss
De ska saltas, de ska kokas
Köttet skall flagna från benen loss !
Så ska de nu genast stekas
De ska saltas, de ska kokas

Måltiden – nu nått sitt slut
Mätt och nöjd – mången trolltrut
Småtroll – kött nu river
Rivfader – fram kliver

Så ska de nu genast stekas
Som de en gång stekte oss
De ska saltas, de ska kokas
Köttet skall flagna från benen loss !
Så ska de nu genast stekas
De ska saltas, de ska kokas

Full – med hat
Präst – blir mat
Han läggs – på fat

Full – med hat
Präst – blir mat
Han läggs på fat

Human folk doesn't feast
The Oldfather's dismembered (them)
Ancient anger and sorcery,
Witchcraft have put an end to the feast !

So quickly now they will roast
As they once roasted us
They'll be salted, they'll be boiled
The flesh will flake away from the bones
So quickly now they will roast
They'll be salted, they'll be boiled

The meal's reached its end
Many satisfied and happy troll stomachs,
Little trolls tearing the flesh
Rivfader* takes the stride

So quickly now they will roast
As they once roasted us
They'll be salted, they'll be boiled
The flesh will flake away from the bones
So quickly now they will roast
They'll be salted, they'll be boiled

Full of hate
The priest becomes food
He is laid on a dish

Full of hate
The priest becomes food
He is laid on a dish

*Rivfader, the “Ripfather”, is the father and guide of the Troll race in its endless war against the Christian plague that afflicts the Northern lands