Finntroll "Födosagan" lírica

Traducción al: EN

Stigen leder högre upp
Mot svarta bergens snövita topp
En ädel syn ny väntas kan
Styrka uråldrig och ära sann

Jag döper mitt sinne
I sanningens bäck
Ur berget den rinna
Denna becksvarta ådra

Ur isen en staty
Av makt nu stiga
I nordiska natten
Tusen ögon skina

Berget dåna, kraft mig fylla
Denna urgud alla trollfolk hylla

Denna jord denna kraft
Som nu visat sig
Denna makt som lovats
Förnekas ej
Ett spjut jag skall smida och vässa
Trollfolkens krona skall pryda min hjässa
Den dag dock råda då jag heta kung
Rivfaders strävan må vara tung

Kung över folken av troll!

The path leads higher up
To the black mountain's snow-white peak
A majestic view now awaits
Ancient strength and true honor

I baptize my soul
In the brook of truth
Through the mountain it runs
This pitch black vein

Out of ice, a statue
Of power, now rising
In the northern night
A thousand eyes shine

The mountain roars, fill me with strength
This ancient God all the Troll tribes hail

This soil, this strength
That has now showed itself
The power that was promised
Is not denied
A spear I shall forge and sharpen
The crown of the trolls shall adorn my head
The day now reigns, when I am called King
Rivfader's labor may yet be heavy

King of Trolls!