Finntroll "Jaktens Tid" lírica

Traducción al: EN

... Bygden står stilla, en stjärnklar natt...
... En eld fjärran skådas, ty de närmar sig...

Fram rider trollens kung
Med vargbroder ut på jakt
Allt levade flyr, fä och frände
Blodet skall dränka denna ensliga trakt

Utav mörket i sin eviga sal,
Han ger sig ut, en törst att släcka
Här skyndar de fram på krokiga ben,
Flera liv att tas, hundra ben att knäcka

Trollherrens sällskap river sig fram,
Genom dyster skog och fruset fjäll
De dräper vad de ser och finner allt gömt,
Huvuden snart pryder deras heliga häll

Så står trakten dyster och mörk,
Solen stiger inget liv att skåda
I underjorden firas en lyckad jakt,
Sedan igen i sekler tystnad råda...

Ve dig, mänska, du inkräktar här!
Snart trollen dig till hällen bär

...The village is quiet, a starry night...
...A fire can be seen in the distance, coming closer...

Forward rides the king of the trolls
With brother wolf, out for hunting
All living things flee, foe and friend
Blood will drench this solitary place

Out of the darkness of his never-ending hall,
He departs, a thirst to quench,
Now they flee on crooked legs,
Many lives to take, a hundred legs to break

The troll lord's company cutting forth,
Through solemn forest and frozen peaks
They slay what they see and find all that is hidden,
Heads will soon decorate their holy rocks

Everywhere solemn and dark,
Sun rises, no life to be seen
In the Underworld a successful hunt celebrated,
Afterwards again, quiet will reign for centuries...

Wretched human, you trespass here!
Soon the trolls will drag you to the mountain