Finntroll "Blodsvept" lírica

Traducción al: EN DE TR

Täckt i ett mönster spräckligt
Som svartnade fåror vid klippans kant
Vredens ande mina ögon bestänkt
Våldets väsen mitt sinne nu dränkt

Krossar skallar, sargar ben
Sköljer min själ, tvättar den ren
I ett raseri, en storm av förlust
Jag ylar, förtär livets lust

Blodsvept från slag till slag
Tusen jag dräpt
Blodsvept

De ropar, bedjar sin gud
Då jag sänder dem hädan
Kan ej stoppas, jag hugger mig fram
En blodstorm yrar i slagfältets slam

Blodsvept från slag till slag
Tusen jag dräpt
Blodsvept

Korpars mat, ulvens föda
Marken täcks av stympade döda
Bäckar nu bli en vansinnesflod
I en extas av fiendeblod

När allt är slut, striden förbi
Jag bindes, fängslas med bojor av stål
Men då krig nalkas, kedjor må falla
Då hornets ton till drabbning kalla

Blodsvept från slag till slag
Tusen jag dräpt
Blodsvept

Covered in patterns of bursts
That blacken the furrows in the edges of rocks
The spirit of wrath sprinkles in my eyes
The being of violence drowns my soul

Crushes skulls, lacerates limbs
Rinses my soul, washes it clean
In a rage, a storm of defeat
I howl, feast on the elixir of life

Shrouded in blood, from strike to strike
Thousands I have slain
Shrouded in blood

They scream, pray to their god
When I send them away
Can't be stopped, I ambush them
A blood storm sprays into the sludge of the battleground

Shrouded in blood, from strike to strike
Thousands I have slain
Shrouded in blood

Food for ravens, meal for wolves
The ground becomes covered by mutilated corpses
Brooks become streams of madness
In an ecstasy of enemy blood

When all is over, battle remains
I'm weaved, enthralled in shackles of steel
But when war approaches, the chains may fall
Then the sound of horns will answer the fight

Shrouded in blood, from strike to strike
Thousands I murdered
Shrouded in blood