Finntroll "Människopesten" lírica

Traducción al: DE

Pesten kom från Söder.
För tusen år sen.
Råttor av den falska tron.
Lik och död.

Med själar så svarta.
Som nattlig sky.
Vi jagar dem borta.
Varje gång.

Vi strider till gryning.
När varje troll har stupat
Människopesten.
Har ej plats här.

Marken färgas röd.
Av kristna drägg.
Låt blodbadet börja:
Dö. Människopesten!

Med blod och eld.
Är vi döpta.
Is och järn.
Skapade vår vagga.

Vi rider med ulver.
Mot kampen igen.
Människokött.
Det smakar mest.

Marken färgas röd.
Av kristna dräg.
Låt blodbadet börja:
Dö. Människopesten!

Med blod och eld.
Vi hugger ner dem.
Blixtrande blad.
Släcker sin törst.

Människopesten
Har ej plats här.
Människopesten
Ska slitas isär.