Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Gosia Andrzejewicz "Na chwilę" lírica

Traducción al: EN

Zamknij drzwi
I przez chwile popatrz na mnie tak
Jak na nią patrzysz w blsku gwiazd.
Ponad rok skrywam w sobie sekret mój
A dziś Ci o nim powiem.

Wie już o tym szum drzew, wie już wiatr.
Że sekretem mym jesteś Ty.

Chciałabym tak bezwiednie poczuć dotyk Twoich ust,
Сhcę być pięknem Twego snu.
Zostań tu,
Razem z Tobą sięgnę blasku gwiazd...
Dlaczego taką miłość dał mi los?
Chciałabym choć na chwilę stać się nią.

Zamknij drzwi,
Czy Ty wiesz jak ja się czuje gdy,
Gdy kocham bezwzajemniej tak.
Powiedz mi,
Co takiego ona ma,
A czego jest Ci we mnie brak?
Smutną miiłość i żal dał mi los.
Proszę pozwól mi na chwilę stać się nią!

Chciałabym tak bezwiednie poczuć dotyk Twoich ust,
Сhcę być pięknem Twego snu.
Zostań tu,
Razem z Tobą sięgnę blasku gwiazd...
Dlaczego taką miłość dał mi los?
Chciałabym choć na chwilę stać się nią.

Więc może w innym życiu poczuję co to szczęście.
Wtedy znów się spotkamy,
Ty pokochasz mnie.
Razem już będziemy zawsze
I dostanę szansę by kochać Cię drugi raz!
Drugi raz!

Close the door,
And for a moment look at me the way
You look at her in the starlight.
For over a year, I've been hiding my secret
And today I'm gonna tell you about it

The rustling of the trees already knows about this, the wind knows
That you are my secret.

I'd like to feel the touch of your lips unconsciously,
I want to be the beauty of your dream.
Stay here,
With you I will reach the starlight...
Why has the fate given me such a love?
I would like to become her at least for a moment

Close the door,
Do you know how I feel when
My love is not mutual.
Tell me,
What does she have
That you think is missing in me?
The fate has given me sad love and grief.
Please let me become her for a moment!

I'd like to feel the touch of your lips unconsciously,
I want to be the beauty of your dream.
Stay here,
With you I will reach the starlight...
Why has the fate given me such a love?
I would like to become her at least for a moment

So maybe in another life I will feel what happiness is.
Then we will meet again,
You'll love me.
We'll always be together,
And I will get the chance to love you second time!
Second time!