Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Gosia Andrzejewicz "Lustro" lírica

Traducción al: EN ZH DE RU

Kto pozna miłość raz
A potem straci ją
Inaczej patrzy na życie
Wie dobrze co to ból
Wie dobrze co to żal
I smutne noce łez

Tęsknię i sięgam po lustro wspomnień tych dni
W których było tak dobrze nam
Słucham serca i słyszę Cię w nim

[Refren:]
Widzę jak przytulasz mnie
Widzę jak nieśmiało dotykasz ust po raz pierwszy
Nad nami zapach szczęścia niezapomniane zdjęcia
Jesteśmy znów najpiękniejszą z par
I nikt nie zabierze nigdy nam
Lustra wspomnień tych dni (tych dni)

Kto wierzył w miłość raz
A potem stracił ją
Inaczej patrzy na życie
Trudno zaufać znów
Trudno zapomnieć to
Co było najpiękniejsze

Tęsknię i sięgam po lustro wspomnień tych dni
W których byłeś tak blisko mnie
Słucham serca i słyszę Cię w nim

[Refren:]
Widzę jak przytulasz mnie
Widzę jak nieśmiało dotykasz ust po raz pierwszy
Nad nami zapach szczęścia niezapomniane zdjęcia
Jesteśmy znów najpiękniejszą z par
I nikt nie zabierze tego nam

Mimo że to koniec już
Kiedyś z tym pogodzę się
Jednak nigdy nie zapomnę ciepła Twoich ust
W lustrze wspomnień widzę Cię
(W lustrze wspomnień widzę Cię)
W lustrze wspomnień żegnam Cię

a ja ...

Widzę jak przytulasz mnie
Widzę jak nieśmiało dotykasz ust po raz pierwszy
Nad nami zapach szczęścia niezapomniane zdjęcia
Jesteśmy znów najpiękniejszą z par
Widzę jak przytulasz mnie
Widzę jak nieśmiało dotykasz ust po raz pierwszy
Nad nami zapach szczęścia niezapomniane zdjęcia
Jesteśmy znów najpiękniejszą z par

The one who experienced love
And then lost it
Looks differently at life
Knows well what pain is
Knows well what regret is
And sad nights of tears

I miss it, and I reach for the mirror of those days
In which everything was so good for us
I listen to my heart, and hear you in it

[Refren:]
I see you hugging me
I see you shyly touch my lips for the first time
Above us scents of happiness, unforgotten photos
We are, again, the most beautiful of pairs
And no-one will ever take away
The mirror of memories of those days

The one who experience love once
And then lost it
Looks differently at life
It's hard to trust again
It's hard to forget what
Used to be most beautiful

I miss it, and I reach for the mirror of those days
In which you were so close to me
I listen to my heart, and hear you

[Refren:]
I see you hugging me
I see you shyly touch my lips for the first time
Above us scents of happiness, unforgotten photos
We are, again, the most beautiful of pairs
And no-one will ever take it away

Despite it being the end
I'll accept it someday
But I'll never forget the warmth of your lips
I see you in the mirror of memories
(I see you in the mirror of memories)
In the mirror of memories, I tell you farewell

And I ...

I see you hugging me
I see you shyly touch my lips for the first time
Above us scents of happiness, unforgotten photos
We are, again, the most beautiful of pairs
And no-one will ever take away
The mirror of memories of those days
/i see you shyly touch my lips for the first time
Above us scents of happiness, unforgotten photos
We are again the most beautiful of pairs