Gosia Andrzejewicz "Intro" lírica

Traducción al: EN

Dziękuję że jesteś że wierzysz w mój muzyczny świat

Dziękuję że jesteście gdy ja…gdy ja daję Wam siebie
Dziękuję że Ty kochasz to co ja też tak bardzo kocham
Dziękuję że Ty wierzysz w to co ja też tak bardzo wierzę

Poznaj mój muzyczny świat

Dziękuję

Thank you for believing in my musical world

Thank you for being when I…when I am giving You myself
Thank you for loving the same that I do love too
Thank you for believing in the same that I do believe too

Get to know my musical world

Thank you