Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Gosia Andrzejewicz "Trochę ciepła" lírica

Traducción al: EN RU

1. Czas tak szybko płynie nam
Kolejny rok za nami... wspomnienia tulą mnie
Życie ma zbyt krótki czas,
By zapomnieć to, co łączyło nas...

Miało być dobrze nam jak w marzeniach,
Jak to jest, czemu czas wszystko zmienia?

[Refren:]
Nie wiem jak dalej żyć,
Nie wiem, nie umiem śnić,
Gdy nie ma blisko Cię... nie ma
Nie wiem jak dalej żyć,
Łez już nie umiem kryć,
Gdy nie dajesz ciepła mi... nie dajesz ciepła

2. Ja w ciszy czuje
Jak nasza gwiazda gaśnie... powoli tak jak my
Chciałabym na nowo poczuć, że jesteś bliski mi
I czule tulisz mnie...

Każdy z nas chciałby mieć trochę ciepła,
Jest mu źle, kiedy już tego nie ma

[Refren:]
Nie wiem jak dalej żyć,
Nie wiem, nie umiem śnić,
Gdy nie ma blisko Cię... nie ma
Nie wiem jak dalej żyć,
Łez już nie umiem kryć,
Gdy nie dajesz ciepła mi...

Każdy z nas chciałby mieć trochę ciepła,
Jest mu źle, kiedy już tego nie ma!

[Refren:]
Nie wiem jak dalej żyć,
Nie wiem, nie umiem śnić,
Gdy nie ma blisko Cię... nie ma
Nie wiem jak dalej żyć,
Łez już nie umiem kryć,
Gdy nie dajesz ciepła mi... nie...

Nie wiem jak dalej żyć,
Nie wiem, nie umiem śnić,
Gdy nie dajesz ciepła mi... nie dajesz ciepła mi...

1. The time is flowing so fast
Another year passed... the memories are hugging me
The life is too short
to forget what was between us

It was supposed to be good as in dreams
Why the time changes everything?

[Chorus:]
I don't know how to live anymore
I don't know, I can't dream
When you are not close... you are not...
I don't know how to live anymore
I can't hide my tears anymore
When you don't give me warmth, you don't give warmth

2. In the silence, I feel
that our star is waning... slowly as we
I would like to feel again that you are close
and you hug me tenderly

Everybody wants to have a little bit of warmth
Everybody feels bad when they don't have it anymore

[Chorus:]
I don't know how to live anymore
I don't know, I can't dream
When you are not close... you are not...
I don't know how to live anymore
I can't hide my tears anymore
When you don't give me warmth, you don't give warmth

Everybody wants to have a little bit of warmth
Everybody feels bad when they don't have it anymore!

[Chorus:]
I don't know how to live anymore
I don't know, I can't dream
When you are not close... you are not...
I don't know how to live anymore
I can't hide my tears anymore
When you don't give me warmth, no...

I don't know how to live anymore
I don't know, I can't dream
When you don't give me warmth, you don't give me warmth...