National Anthems & Patriotic Songs "Armenian National Anthem - Mer Hayrenik (Մեր Հայրենիք)" lyrics

Armenian National Anthem - Mer Hayrenik (Մեր Հայրենիք)

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,Որ ապրել է դարէ դարՅուր որդիքը արդ կանչում էԱզատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,Զոր իմ ձեռքով գործեցիԳիշերները ես քուն չեղա,Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան երեք գույնով,Նվիրական մեկ նշանԹող փողփողի թշնամու դեմԹող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի էՄարդ մի անգամ պիտ' մեռնի,Բայց երանի՝ որ յուր ազգիԱզատության կզոհվի։

Our Fatherland

Our fatherland, free and independent,That has lived from century to centuryWhose children call outFree, independent Armenia.

Here it is brother, a flag,That I worked (worked as in made) with my handAt nights, I did not sleep,I washed it (the flag) with tears (The tears of the Armenian People).

Look at it with three colors,A sacred symbolLet it blaze against the enemyLet it always stand for the glory of Armenia.

Everywhere death is oneMan one time will die,But it is wished that for his nation'sfreedom he will sacrifice.

Here one can find the English lyrics of the song Armenian National Anthem - Mer Hayrenik (Մեր Հայրենիք) by National Anthems & Patriotic Songs. Or Armenian National Anthem - Mer Hayrenik (Մեր Հայրենիք) poem lyrics. National Anthems & Patriotic Songs Armenian National Anthem - Mer Hayrenik (Մեր Հայրենիք) text in English. Also can be known by title Armenian National Anthem - Mer Hayrenik Մեր Հայրենիք (National Anthems Patriotic Songs) text. This page also contains a translation, and Armenian National Anthem - Mer Hayrenik Մեր Հայրենիք meaning.