Anna German "Nie pojadę do Sorrento" lyrics

Translation to:enfrhrru

Nie pojadę do Sorrento

Nie pojadę do Sorrento, nie chcę więcej wracać tam!W dzień powszedni, w wielkie święto wolę z sobą sam na sam!Nie potrzebne mi podróże, gdy mam tutaj cały świat,Kiedy wolę nawet w burzę ucałować polski wiatr!Więc w pogodę nawet piękną, ty zapomnij o mnie tam,Nie pojadę do Sorrento, tu swój dom na zawsze mam!

Możesz znależć mnie pod klonem, gdzie kaczeńce przebudzone wyzłociły stary rów,Możesz znaleźć mnie w sitowiu, gdzie na łódce podczas nowiu czerwiec z lipcem romans wiódł,Albo szukaj mnie na polach, gdzie słowiańska moja dola obudziła się ze snu...

Nie pojadę do Sorrento, nie chcę więcej wracać tam,Niech pociągi jadą prędko, jeszcze prędzej, niż ich plan!Nie potrzebne mi wybrzeże, gdzieś za górą pośród palm,Wolę słuchać. jak się zwierza niestrudzony trzmiel do malw!Otoczony ścieżką krętą, tu mój dom na wiele lat,A wspomnienia po Sorrento niech ogrzewa polny wiatr!A wspomnienia po Sorrento niech ogrzewa polny wiatr!

...a wspomnienia po Sorrento niech ogrzewa polny wiatr!

I won't go to Sorrento

I won't go to Sorrento, I don't want to go back there anymore!In a normal day, in a big holiday I prefer being alone with myself!I don't need journeys when I have the whole world hereWhen I prefer kissing Polish wind even during a storm!So, even in the fine weather, forget about me there!I won't go to Sorrento, my home is always here!

You can find me under the maple tree where awakenedKingcups gilded the old ditchYou can find me in the bulrush where on the boat June with July were Having a love affair during the new moonOr you can search for me in the fields where my Slavic fate has awoken from the slumber...

I won't go to Sorrento, I don't want to go back there anymore!Let the trains drive fast, faster than they had planned!I don't need coasts somewhere behind the mountains among the Palm treesI prefer listening how a tireless bumblebee confides in hollyhocks!Bordered by a tortuous path here's my house for many yearsAnd let the wild wind warm up the memories of Sorrento!And let the wild wind warm up the memories of Sorrento!

...and let the wild wind warm up the memories of Sorrento!

Here one can find the English lyrics of the song Nie pojadę do Sorrento by Anna German. Or Nie pojadę do Sorrento poem lyrics. Anna German Nie pojadę do Sorrento text in English. This page also contains a translation, and Nie pojadę do Sorrento meaning.